ANBI

 

De afdeling Breskens van de K.N.V. EHBO (EHBO vereniging Breskens) is een ANBI (algemeen nut beoogde instelling). Dat betekent dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap. Op deze pagina zijn de gegevens gepubliceerd, die de belastingdienst verplicht stelt voor ANBI’s.

 

Doel:
De doelstelling van afdeling Breskens van de K.N.V. E.H.B.O. is het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
Wij proberen dit doel te bereiken door:
1. Het geven van cursussen EHBO, Eerste hulp aan Kinderen, AED bediener en zo nodig andere cursussen op het gebied van eerste hulp.
2. Het organiseren van herhalingslessen voor bovenstaande cursussen met als doel de aangeleerde competenties onderhouden en deze lesstof verdiepen en verbreden.
3. Alle wettige middelen die niet in strijd zijn met de statuten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
4. Het verlenen van eerste hulp bij evenementen, zoals o.a. Tracktorpulling, Foodtruckfestival, sportwedstrijden e.d. in Breskens en omgeving.
5. Het organiseren van de hulpverlening met behulp van uit onze leden geselecteerde hulpverleners onder leiding van de Coordinator hulpverlening.

Middelen:
De inkomsten van onze vereniging bestaan uit contributies, cursusgelden, subsidie, donaties, erfstellingen, legaten, toevallige baten en rente van kapitaal.
Aan de leden van het bestuur en de leden van de vereniging worden alleen de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke reis- en verblijfskosten vergoed. Deze leden ontvangen geen loon.

verenigingsinformatie: 
Officiele naamAfdeling Breskens van de K.N.V. E.H.B.O.
Alternatief gebruikte naamEHBO vereniging Breskens
PostadresPrinses Julianastraat 21
Postcode4511BR Breskens
Telefoonnummer06-54300693
CursuslocatieMFC de Korre
AdresGhistelkerke 1a
Postcode4511JB Breskens
Telefoonnummer06-54300693
Internetwww.ehbobreskens.nl
Emailinfo@ehbobreskens.nl
Kvk20144607
Fiscaal nummer / RSIN819905781
Bestuursleden:
VoorzitterVacant
PenningmeesterMw. van Haneghem
SecretarisDhr. van Akkeren
2e PenningmeesterMw. Willemsen
Algemeen bestuurslidMw. Bast van de Velde

De financiele gegevens en activiteiten van het afgelopen jaar kunt u vinden in het jaarverslag bij downloads.